De Webrichtlijnen

Voor toegankelijke websites van hoge kwaliteit

De webrichtlijnen gaan over het ontwerpen, bouwen en beheren van websites. Ze zijn gebaseerd op internationale standaarden voor kwaliteit en toegankelijkheid, en op in de praktijk beproefde oplossingen van professionals

Wat zijn webrichtlijnen?