'Slimme' zoekmachines

Gebruik bij het implementeren van een zoekmachine op de website 'slimme' zoektechnologie.

Uitleg van deze richtlijn

“Search is one of the most important user interface elements in any large website. As a rule of thumb, sites with more than about 200 pages should offer search.”

Search and You May Find, Jakob Nielsen

Tips voor zoekmachines en zoektermen

 • Geef de bezoeker heldere uitleg en tips wanneer een ingevoerde zoekterm geen resultaten oplevert.
  Bijvoorbeeld: “Er zijn geen resultaten gevonden voor planten kas. Probeer een zoekopdracht die uit één enkele term bestaat.”.
 • Geef bezoekers de mogelijkheid om hun zoekcriteria uit te breiden wanneer een ingevoerde zoekterm geen resultaten oplevert.
  De pagina met (of zonder) zoekresultaten mag geen doodlopende weg zijn. Herhaal voor de bezoeker bijvoorbeeld het zoekveld met de eerder ingevulde zoekterm, zodat deze eenvoudig door hem kan worden aangepast. Zoekt een bezoeker bijvoorbeeld de titel van een boek en levert de zoekactie geen resultaten op, dan kan hem worden gevraagd of hij op auteur of ISBN/nummer verder wil zoeken.
 • Houd zoekformulieren klein in omvang en eenvoudig in het gebruik.
  Biedt functies met uitgebreide formulieren – zoals ‘geavanceerd zoeken’ – aan als een alternatieve methode.
 • Anticipeer op veelgemaakte ‘fouten’ door bezoekers.
  Bijvoorbeeld spelfouten, punctuatiekarakters (streepjes, punten, enzovoort), synoniemen, afkortingen, en meervouds- en enkelvoudsvorm van begrippen.
 • Geef bezoekers de mogelijkheid om zoekresultaten te sorteren, filteren en verfijnen.
  Bij een groot aantal resultaten is het handig voor een bezoeker als hij mogelijkheden krijgt aangereikt voor het sorteren of filteren van de zoekresultaten op bron, relevantie of context. Men zou in staat moeten zijn om binnen de getoonde resultaten een nieuwe zoekopdracht op te geven en daarmee de zoekresultaten nog meer te verfijnen.

Gerelateerde richtlijnen

 • R-pd.22.2: Geef bezoekers een ‘vluchtroute’: mogelijkheden om verder te kunnen gaan als ze vastlopen. Vluchtroutes zijn onder andere behulpzame links, het kunnen gebruiken van de terug (back) knop, een zoekfunctie, of het onmiddellijk kunnen corrigeren van invoerfouten.
 • R-pd.22.3: Laat bezoekers niet raden: geef informatie over hoe ze een gemaakte fout kunnen herstellen. Houd rekening met veelgemaakte fouten.
 • R-pd.22.4: Maak aangepaste foutpagina’s – voor fouten als doodlopende links (404 Not Found) – waarop de bezoeker mogelijkheden krijgt aangereikt om zijn weg te vervolgen binnen de site.
 • R-pd.22.5: Bij een foutmelding als gevolg van het versturen van een formulier, geef de bezoeker de mogelijkheid om onmiddellijk de fout in het formulier te herstellen en laat hem niet afhankelijk zijn van het gebruik van de terug (back) knop.
 • R-pd.22.7: Geef een overzichtelijke lijst van de meest relevante zoekresultaten. Teveel zoekresultaten kosten bezoekers veel tijd om de gewenste informatie te vinden. Geef bezoekers mogelijkheden om zoekcriteria in te stellen, of zoekresultaten te ordenen.
 • R-pd.22.8: Geef bezoekers de mogelijkheid om fouten in de site te rapporteren.
 • R-pd.22.9: Maak gebruik van kleuren, iconen en tekstuele uitleg om de aandacht van de bezoeker voor een foutmelding te trekken en het probleem toe te lichten.
 • R-pd.22.10: Geef bezoekers mogelijkheden om informatie op alternatieve manieren te vinden. Bijvoorbeeld door het geven van een sitemap, zoekfuncties, of via een verzoek per e-mail, brief of telefoon.

Bijbehorende ijkpunten normdocument

 • IJkpunt 14.4: Lever mechanismen die site-gerelateerde problemen voor bezoekers helpt op te lossen.