Links en automatische nieuwe vensters

Dankzij enkele toevoegingen aan de markup voor links, kunnen webontwikkelaars bepalen of een gevolgde link voor de bezoeker automatisch in hetzelfde venster opent of in een nieuw venster. Over het algemeen wordt dit laatste door ontwikkelaars toegepast op links die leiden naar locaties buiten de oorspronkelijke website.

Uitleg van deze richtlijn

Links dienen niet zonder waarschuwing automatisch nieuwe vensters te openen. Alhoewel er redenen zijn om hiervoor te kiezen, wegen de nadelen van het automatisch openen van nieuwe vensters zwaarder.

“Until user agents allow users to turn off spawned windows, do not cause pop-ups or other windows to appear and do not change the current window without informing the user.”

Redenen voor automatische nieuwe vensters

De gedachte achter een link die opent in een automatisch nieuw venster is om de bezoeker ‘op de site te houden’ en omdat dit overeenkomt met het surfgedrag van bezoekers.

 • Een bezoeker op de site houden.
  Een bezoeker die klikt op een link die leidt naar een locatie buiten de oorspronkelijke site wordt (bewust of onbewust) geconfronteerd met een automatisch nieuw venster waarin deze locatie wordt geladen. Nadat de bezoeker klaar is op deze nieuwe website en het venster sluit, komt hij terug in het venster van de oorspronkelijke site.
 • Nieuwe vensters zijn praktisch.
  Veel webgebruikers hebben al doende geleerd dat het openen van een link in een nieuw venster vaak zeer praktisch is. Men wil bijvoorbeeld meerdere links volgen uit een pagina met zoekresultaten. Vanuit dit surfgedrag is het idee ontstaan dat de webontwikkelaar de bezoeker een dienst bewijst door links automatisch in nieuwe vensters te openen.

Nadelen van links in automatische nieuwe vensters

 • Automatische nieuwe vensters beperken de keuzevrijheid van de bezoeker.
  Bezoekers mogen in staat worden geacht om zelf links in nieuwe vensters te openen, als zij dat willen.
 • Automatische nieuwe vensters verwarren de bezoeker.
  Als er een nieuw venster wordt geopend, is het niet mogelijk in dit venster om bij de oorspronkelijke site terug te komen via de Terug (back) knop, de meest gebruikte functie in een webbrowser. Bezoekers zijn dan misschien niet bekend met het zelf openen van nieuwe vensters, maar de terugknop kennen ze allemaal. Een poging om te voorkomen dat de bezoeker verdwaalt, kan de kans op verdwalen juist vergroten. Automatische nieuwe vensters creëren meer problemen dan ze oplossen.
 • Automatische nieuwe vensters vormen een toegankelijkheidsobstakel.
  Het is voor bezoekers met een cognitieve of visuele handicap bijzonder moeilijk om te bepalen wat er gebeurt wanneer er plotseling een nieuw venster opent.

“Users deserve to control their own destiny. Computers that behave consistently empower people by letting them use their own tools and wield them accurately.”

Wanneer automatische nieuwe vensters bruikbaar zijn

In sommige gevallen is het openen van automatische vensters wel toegestaan. Zie R-pd.8.15: Open geen automatische nieuwe vensters, behalve wanneer de locatie van de link behulpzame informatie bevat die nodig kan zijn tijdens een belangrijk, niet te onderbreken proces.

Voorbeelden

Links zonder én met een automatisch nieuw venster

Links waarvoor het automatisch openen van nieuwe vensters mogelijk is, kunnen ook worden gepubliceerd als twee links: één zonder nieuw venster en één met een nieuw venster.

Hybride oplossing: een link zonder en een link met een automatisch nieuw venster

Lees onze algemene voorwaarden (nieuw venster).

Verwarring over externe links bij de bezoeker wegnemen

Bezoekers kunnen zelf besluiten om links met locaties buiten de site te volgen in een nieuw venster of tabblad. Daarvoor is het noodzakelijk dat een bezoeker begrijpt dat de link naar buiten de site leidt.

Goede linktekst en vermelding

Door het schrijven van een goede linktekst krijgen bezoekers al een idee waar de link naar verwijst. Als aanvulling hierop kan de webontwikkelaar externe links vergezeld doen gaan van een expliciete vermelding dat de link extern is, of een duidelijk icoon (uiteraard met geschikte alternatieve tekst).

“Clearly identify the target of each link”

Uitleg over het gebruik van de webbrowser

Ook kunnen bezoekers op weg geholpen worden door uitleg te geven over het gebruik van hun webbrowser, voor zover het van toepassing is. Bezoekers die nog niet bekend waren met de besproken functies, leren hierdoor iets wat hun behulpzaam is op elke website die ze bezoeken.

Maak deze uitleg begrijpelijk en zo algemeen mogelijk. Als deze uitleg specifiek is voor één browser of één besturingssysteem, worden gebruikers uitgesloten.

Het geven van uitleg over browserfuncties hoeft natuurlijk niet alleen te gelden voor het volgen van externe links; het kan ook van toepassing zijn bij het downloaden van bestanden of het versturen van een e-mail bericht.

Gerelateerde richtlijnen

 • R-pd.8.15: Open geen automatische nieuwe vensters, behalve wanneer de locatie van de link behulpzame informatie bevat die nodig kan zijn tijdens een belangrijk, niet te onderbreken proces.

Bijbehorende ijkpunten normdocument

 • IJkpunt 10.1: Totdat user agents gebruikers toestaan om het ongewild openen van nieuwe vensters uit te zetten, is het beter om geen pop-ups of andere vensters te laten verschijnen en het actuele venster niet te veranderen zonder de gebruiker daarover te informeren.