Webrichtlijnen versie 2 is een officiële overheidsstandaard die is gepubliceerd op de subsite versie2.webrichtlijnen.nl. Der specificatie heeft een gelaagde structuur: er zijn vijf principes, met onder elk principe een aantal richtlijnen en onder elke richtlijn een aantal succescriteria. De vijf principes worden hieronder weergegeven en linken door naar de normtekst.

In Webrichtlijnen versie 2 zijn de Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) 2.0, een specificatie van het World Wide Web Consortium (W3C), integraal en zonder aanpassingen opgenomen.

De principes van Webrichtlijnen versie 2

 • Principe Universeel

  Creëer content die betekenisvol, voor iedereen bruikbaar, uitwisselbaar en duurzaam is

 • Principe 1: Waarneembaar

  Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze

 • Principe 2: Bedienbaar

  Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn

 • Principe 3: Begrijpelijk

  Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn

 • Principe 4: Robuust

  Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën

Documentatie

Het specificatiedocument van Webrichtlijnen versie 2 is een formele tekst met een officiële status.

Een eenvoudiger versie van de Webrichtlijnen is beschikbaar in het Toepassingskader. Per succescriterium wordt in het Toepassingskader aangegeven wat het betekent, hoe complex het is om aan het succescriterium te voldoen, op welke wijze het succescriterium kan bijdragen aan het succes van de webapplicatie en op welke manieren eraan kan worden voldaan.