Status van Webrichtlijnen versie 1: ondersteuning beëindigd

De ondersteuning voor Webrichtlijnen versie 1 is met ingang van 2015 gestopt. Tussen juli 2011 en januari 2015 bestonden Webrichtlijnen versie 1 en Webrichtlijnen versie 2 naast elkaar. Een overheidsorganisatie mocht zelf bepalen van welke versie gebruik werd gemaakt om te voldoen aan de verplichting om de toegankelijkheid van de online informatie en dienstverlening te waarborgen. Op die manier konden organisaties zelf het meest geschikte moment kiezen om over te stappen op Webrichtlijnen versie 2 en werd desinvestering voorkomen.

Beëindiging van de ondersteuning houdt ook in dat het toetsinstrument voor Webrichtlijnen versie 1 niet langer online beschikbaar is. Verder worden inhoudelijke vragen over Webrichtlijnen versie 1 niet meer beantwoord en bieden dienstverleners enkel nog toetsingen aan voor Webrichtlijnen versie 2 of voor WCAG 2.0.

Er is - en komt - geen verbod op het gebruik van Webrichtlijnen versie 1. Wel wordt nu afgeraden om deze versie nog langer te gebruiken.

Webrichtlijnen versie 2

In 2010, zes jaar na het ontstaan van de Webrichtlijnen, is begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe versie. Directe aanleiding waren de wijzigingen in de internationale richtlijnen voor toegankelijkheid van websites.

In Webrichtlijnen versie 2 is WCAG 2.0, de toegankelijkheidsspecificatie van het World Wide Web Consortium (W3C), volledig en zonder aanpassing opgenomen. WCAG 2.0 is ontwikkeld om te kunnen worden gebruikt met Rich Internet Applications (RIA's), ook wel bekend onder de naam web 2.0 toepassingen.

Waar kan ik Webrichtlijnen versie 2 inzien?

Op versie2.webrichtlijnen.nl/documentatie is het specificatiedocument van webrichtlijnen versie 2 beschikbaar, samen met de documentatie aan de hand waarvan kan worden gecontroleerd of aan de richtlijnen wordt voldaan. Webrichtlijnen versie 2 is in juni 2011 door het College Standaardisatie geplaatst op de lijst met open standaarden voor 'pas toe of leg uit' en is daarmee een voor de overheid verplichte open ICT-standaard

Wanneer voldoe ik aan Webrichtlijnen versie 2?

In tegenstelling tot Webrichtlijnen versie 1 kent versie 2 verschillende niveaus van conformiteit, die worden aangeduid met niveau A (laagst), AA, en AAA (hoogst). 'Voldoen aan de Webrichtlijnen' staat gelijk aan het behalen van niveau AA.
Zie paragraaf Conformiteitsniveau in de Webrichtlijnen versie 2 specificatie voor meer informatie over de niveaus.

De beleidsmatige eis om te voldoen aan niveau AA is tevens in lijn met de Europese conceptrichtlijn voor webtoegankelijkheid. De conceptrichtlijn refereert in artikel 5, lid 3 aan norm ISO/IEC 40500:2012. Deze norm is inhoudelijk identiek aan WCAG 2.0.

Tip: zie ook onder het kopje Automatische toetsinstrumenten en claims dat aan de Webrichtlijnen wordt voldaan, op de pagina over instrumenten om webpagina's te toetsen.

Het verschil in scope tussen WCAG en Webrichtlijnen

The power of the Web is in its universality. Access by everyone regardless of disability is an essential aspect. (Tim Berners-Lee)

Tim Berners-Lee, bedenker van het World Wide Web en directeur van het World Wide Web Consortium (W3C), geeft hiermee treffend de kern van de webrichtlijnen weer. Toegang tot het web zou voor iedereen een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Het W3C heeft daarvoor een specificatie opgesteld onder de naam Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG), bedoeld voor mensen met een functiebeperking.

In de Webrichtlijnen wordt een ioets bredere definitie van het begrip toegankelijkheid gebruikt. Webcontent moet immers niet alleen toegankelijker gemaakt worden voor mensen met een functiebeperking, maar ook voor bijvoorbeeld zoekmachines, webbrowsers en (mobiele) apparaten. Daarom komen in de webrichtlijnen ook zaken aan bod als bouwkwaliteit, doorzoekbaarheid en uitwisselbaarheid van webcontent. Een aantal richtlijnen biedt daarnaast ook voordelen voor wat betreft de beheerbaarheid van content en de daaraan verbonden kosten.